Behandeling

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals bijvoorbeeld een traumatische bevalling. Door middel van het ophalen van de nare gebeurtenis uit het geheugen en tegelijk afleiding te bieden, wordt de traumatische herinnering ontdaan van de emotionele lading en opnieuw verwerkt waardoor angstklachten (zoals nachtmerries, herbelevingen, intrusieve gedachten, vermijding, alertheid) verminderen en/of verdwijnen.

Zie emdr.nl voor meer informatie. 

Schematherapie

Schema therapie helpt je de oorsprong van belemmerende gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens. 

Zie schematherapie.nl voor meer informatie. 

CGT

Bij cognitieve gedragstherapie ligt de nadruk op het stilstaan en uitdagen van negatieve, beperkende gedachten over jezelf, anderen en de wereld om je heen. De verwachting is dat door verandering van gedachten en gewoonten de psychische klachten zullen afnemen en kwaliteit van leven zal toenemen.

Zie psychotherapie.nl voor meer informatie.

Intergratieve psychotherapie

Integratieve psychotherapie kan worden gedefinieerd als ‘het al dan niet in combinatie, op een verantwoorde en verantwoordbare wijze kunnen toepassen van verschillende methoden van behandeling’. De therapeut combineert bij de integratieve benadering methoden en technieken die in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn.  

Zie psychotherapie.nl voor meer informatie.