Wet- en regelgeving

Ik ben lid van LVVP en hanteer de regels van deze vereniging. Op de website kunt een folder vinden voor cliënten en de verwijzers. Via deze links kunt u de beroepscode, de rechten en regelgeving rondom cliënten en therapie vinden. 

Klachten

Heeft u klachten over de therapie of over de therapeut stel ik het op prijs dat u dit eerst met mij bespreekt. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met mij op te lossen, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP aanschrijven. (zie verdere informatie op de website van de LVVP: Privacy regeling).

De praktijk voldoet aan de richtlijnen van de AVG. Op verzoek is het privacy reglement in te zien op de praktijk.